ด้านสุขภาพ

 • ประกันสุขภาพ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว

ด้านประกัน

 • ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/มารดา/บุตร)
 • ประกันชีวิตพนักงาน

ด้านการศึกษา

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ บริษัทสนับสนุน 50 %
 • ค่าซื้อตำราเพื่อเสริมความรู้ บริษัทสนับสนุน 50 %
 • ค่าสัมมนา บริษัทสนับสนุน 50 %
 • ทุนเรียนดี สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม - ปริญญาตรี)
 • ทุนการศึกษา สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม – ปริญญาตรี)

ด้านการออมทรัพย์

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2% - 15% ขึ้นกับอายุงานและสมัครใจ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ฝากเงิน ดอกเบี้ยรวม 5 % ต่อปี)

ด้านเงินกู้ยืม

 • เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี)
 • เงินกู้ยืมเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 2 คน (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย

ด้านการเยี่ยม

 • ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ด้านของขวัญยินดี

 • ของขวัญแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี / โท
 • ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส
 • ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร

โบนัส / รายได้อื่น ๆ

 • โบนัสประจำปี (รับประกัน 1 เดือน)
 • เบี้ยขยัน
 • คอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานประจำร้านค้า)
 • Incentive (เฉพาะพนักงานฝ่ายขาย)

การแบ่งผลกำไร บริษัทฯ ในเครือที่เปิดใหม่

 • พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ในเครือที่เปิดใหม่เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป มิสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯที่เปิดใหม่
 • พนักงานประจำสำนักงานใหญ่และโรงงานอายุงาน 3 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้ารับส่วน แบ่งกำไรของบริษัทฯ ที่เปิดใหม่

สวัสดิการอื่น ๆ

 • เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา / พวงหรีด
 • ซื้อเครื่องสำอาง/อาหารเสริม/น้ำดื่ม/ข้าวหอมมะลิ ส่วนลด 50 % เดือนละ 1 ครั้ง

สวัสดิการหอพักใกล้บริษัท/โรงงาน

 • โรงงาน มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 1,100 บาท ขนาด 32 ตารางเมตร (แฟลตในนิคมบางพลี)
 • สำนักงานใหญ่ มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 2,500 บาท -ห้องแอร์ ขนาด 25-35 ตารางเมตร (ติดกับมหาวิทยาลัยหอการค้า - วิภาวดี)


ด้านเงินกู้ยืม

 • เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท จนสำเร็จการศึกษา เมื่อศึกษาจบผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
 • เงินกู้ผ่อนบ้าน/อพาทเมนท์/คอนโด และหรือ Refinance (ดอกเบี้ยMRR -2 แต่ไม่ต่ำกว่า 5%)
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร (ค่าเล่าเรียน/ค่าหนังสือ) ไม่มีดอกเบี้ย
 • เงินกู้ยืมเพื่อค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย
 • เงินกู้เพื่อซื้อมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง/บุตร/บิดามารดา ผ่อน 18 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย

ด้านอื่นๆ

 • มอบข้าวสารหอมมะลิให้พนักงาน ปีละ 2 ครั้ง